Consiliul director

Consiliul Director este organul statutar de conducere ce asigură punerea in executare a hotărarilor Adunării Generale.

Consiliul Director este compus din trei membri aleşi prin vot secret de Adunarea Generala dintre reprezentanţii membrilor Asociatiei.

Consiliul Director are urmatoarea structura:

Preşedinte Anca Bidian – CEO KIWI FINANCE
Vice-preşedinte Liviu Andrei – Managing Partner ALLIANCE Finance Broker
Secretar general Valentin Anghel – Owner AVBS CREDIT

Sunt aleşi prin vot secret şi doi membri supleanţi care vor prelua locurile din Comitetul Director rămase vacante pe parcursul exercitării mandatului, dacă va fi cazul.

Membrii supleanti

Irina Chiţu – Director General CREDIT LAND
Dragoş Nichifor  – Director General BAYER CREDIT

Consiliul Director are urmatoarele atributii:

  • prezinta Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor Asociaţiei etc.;
  • aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei;
  • elaborează regulamentul intern de funcţionare;
  • incheie acte juridice in numele şi pe seama Asociaţiei;
  • poate decide schimbarea sediului Asociaţiei;
  • aprobă cererile de adeziune la Asociaţie.
Share

Comentariile nu sunt permise.