Confidentialitate

ConfidentialitatePentru a raspunde intrebarilor utilizatorilor site-ului arbc.ro, precum si pentru a putea oferi anumite servicii, poate fi necesara furnizarea de informatii cu caracter personal, cum ar fi nume si prenume, adresa de e-mail si numarul de telefon, dar nelimitandu-se la acestea.

Administratorul site-ului, Asociatia Romana a Brokerilor de Credite, numita in continuare ARBC, depune toate eforturile si asigura toate conditiile tehnice posibile pentru pastrarea in siguranta a acestor date.

Informatiile cu caracter personal nu vor fi transmise cu buna stiinta tertilor, cu exceptia cazurilor in care aceste date sunt solicitate de organisme ale Statului Roman, in baza unuor temeiuri legale, sau cand sunt transmise catre parteneri contractuali, in vederea desfasurarii activitatilor statutare.

ARBC este exonerata de orice raspundere in cazurile de forta majora in intelesul legii, cand conditiile pastrarii in siguranta a acestor date nu mai pot fi asigurate din motive independente de vointa sa.

ARBC isi rezerva dreptul de a utiliza datele cu caracter personal, in vederea bunei desfasurari a activitatilor specifice si in conformitate cu Legea 677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora, cu modificarile ulterioare, oferind utilizatorului site-ului dreptul de informare si acces la date, dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opozitie la colectarea, stocarea si prelucrarea acestor date, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei, precum si caile legale de exercitare ale acestora. Pentru a va exercita drepturile legale mentionate, va rugam sa va adresati ARBC in scris, utilizand adresa postala a sediului.

Datele cu caracter personal si in special informatiile de contact, pot fi utilizate de asemenea pentru trimiterea de newsletter-e, informari, sondaje de opinie, colectarea de statistici.

Pot fi colectate si furnizate catre terte persoane sau institutii, atat informatii de ordin general, trafic pe site, cat si alte informatii statistice care nu contin date de identificare personala precum: tara, judetul, orasul, adresa IP, dar fara limitare la acestea.

Site-ul arbc.ro utilizeaza Cookies, tehnologie care permite colectarea anumitor informatii cu caracter tehnic despre utilizator: adresa de internet, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, si informatii despre traficul realizat pe site. Colectarea acestor informatii, are ca scop imbunatatirea experientei in navigare a utilizatorului. Pentru mai multe detalii despre cookie-uri, click aici.

Utilizatorul care acceseaza serviciile oferite de catre ARBC prin intermediul site-ului arbc.ro, este implicit de acord cu toate prevederile prezentului document.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati.

Share

Comentariile nu sunt permise.