Cod de etica

Cod de eticaI. Preambul

Avand in vedere urmatoarele:

 1. In anul 2008 a fost infiintata Asociatia Romana a Brokerilor de Credite (denumita in continuare Asociatia), prima asociaţie profesională a companiilor de brokeraj de credite din România.
 2. Asociatia are printre principalele obiective promovarea respectării eticii profesionale şi a concurenţei loiale, sustinerea intereselor profesionale ale membrilor săi in vederea reglementării in România a industriei de brokeraj de credite şi a profesiei de broker de credite precum si promovarea recunoaşterii publice a rolului activităţii brokerilor de credite.

Membrii Asociatiei au decis adoptarea prezentului Cod de Etica.

II. Obiective principale ale Codului de Etica

2.1 Prezentul Cod de Etica are urmatoarele obiective principale:

 • Adoptarea si promovarea principiilor de baza ce vor ghida activitatea membrilor Asociatiei in relatiile cu clientii, finantatorii (bancile, institutiile financiare nebancare), autoritatile si ceilalti brokeri de credit.
 • Obtinerea recunoasterii profesionalismului membrilor Asociatiei din partea autoritatilor, a finantatorilor, a altor organisme profesionale, a comunitatii de afaceri si a publicului larg, urmare a promovarii si respectarii de catre membrii Asociatiei a principiilor ce stau la baza Codului de Etica.

III. Reguli de conduita:

3.1. Membrii Asociatiei trebuie sa isi organizeze si sa isi desfasoare activitatea, in permanenta, in conformitate cu:

 • Codul de Etica al Asociatiei

 • Obiectivele Asociatiei

 • Legislatia in vigoare

3.2. Fiecare membru al Asociatiei trebuie:

 • sa depuna toata diligenta in reprezentarea intereselor clientului si in general in activitatea desfasurata, precum si sa dea dovada de onestitate, integritate, atentie si profesionalism in cursul consilierii clientilor
 • sa puna la dispozitia clientului toate informatiile pe care le detine care nu sunt confidentiale , informatii care il vor ajuta pe acesta sa obtina finantarea corespunzatoare nevoilor sale si tipului sau de activitate
 • sa trateze clientii si pe oricare alti terti, in permanenta, cu corectitudine si reverenta, sa ofere acestora sfaturi impartiale si obiective si sa faca toate eforturile pentru a nu transmite acestora promisiuni sau asigurari care nu pot fi indeplinite
 • sa respecte confidentialitatea informatiilor care ii sunt incredintate in cursul desfasurarii activitatii sale si sa nu utilizeze aceste informatii decat in scopurile pentru care i-au fost incredintate
 • sa actioneze cu buna credinta in relatia cu finantatorii (bancile, institutiile financiare nebancare) prezentand acestora informatiile complete si corecte la care are acces
 • sa intreprinda toate actiunile necesare in vederea identificarii si eliminarii eventualelor tentative de frauda
 • sa nu includa in reclamele si materialele de prezentare folosite, informatii neadevarate sau care pot induce in eroare publicul, precum si sa nu comunice Asociatiei, clientilor, mass-media sau in relatiile cu partenerii de afaceri date false privind activitatea desfasurata (inclusiv dar nelimitativ: volumul creditelor intermediate, prezenta teritoriala, forta de vanzare, etc). Publicitatea va fi realizata respectand principiile impuse de legislatia in domeniu
 • in situatia in care pentru activitatea desfasurata, brokerul de credite percepe vreun comision/alt cost de la clienti sa asigure transparenta totala in relatia cu clientii si partenerii de afaceri in privinta acestui aspect
 • sa nu utilizeze metode de afaceri care in opinia Asociatiei sunt sau este probabil sa fie percepute ca: lipsite de onestitate, inselatoare, false sau in orice alt mod contrare scopurilor sau standardelor Asociatiei
 • sa respinga si sa se abtina de la orice actiune pentru obtinerea de avantaje prin practici necinstite
 • sa nu ofere foloase necuvenite in desfasurarea activitatii de broker de credite
 • sa dezvaluie/ declare, clientilor/partenerilor de afaceri orice conflict de interese existent sau orice imprejurari/circumstante care ar putea genera un conflict de interese
 • sa se asigure ca angajatii si prepusii sai cunosc si respecta prevederile Codului de Etica
 • sa nu denigreze membrii Asociatiei sau profesia de broker de credite

3.3. Nici un membru nu trebuie sa-si desfasoare activitatea de asa maniera incat sa dea Asociatiei motive intemeiate sa-i califice actiunile ca:

 • implicand comportament lipsit de onestitate , dezonorant, inselator sau injust, in orice mod, fata de client (indiferent daca s-a initiat sau nu o actiune in justitie).

 • fapte care, in opinia intemeiata a Asociatiei, conduc sau este probabil sa conduca la compromiterea iremediabila sau afectarea reputatiei sau imaginii Asociatiei

IV. Prevederi generale

4.1. Se va considera ca un membru a citit, a inteles si si-a asumat prevederile actelor constitutive ale Asociatiei si ale Codului de Etica in momentul in care cererea sa de a deveni membru a fost acceptata si nu va obiecta nimic referitor la ele.

4.2. Membrii Asociatiei vor raspunde pentru respectarea de catre angajatii, prepusii, administratorii si directorii sai a prevederilor prezentului Cod de Etica.

4.3. Prevederile Codului de Etica se pot revizui periodic si orice amendament sau revizuire vor fi facute cunoscute membrilor Asociatiei conform procedurii prevazute de Statutul Asociatiei.

4.4. Scopul acestor reguli este sa stabileasca standardele de integritate, profesionalism, conduita si practica solicitate membrilor Asociatiei si de a asigura protectia clientilor. Ele nu afecteaza si nici nu intentioneaza sa afecteze relatiile contractuale negociate si incheiate in cadrul relatiilor de afaceri pe care membrii le stabilesc cu tertii si clientii.

Share

Comentariile nu sunt permise.